Novinky z vývoje verze 5.0 - díl 7

2.3.2011 | Marek Mikuš


Ve verzi 5.0 je dostupný zcela nový Manažer stahování obrázků, pojďme si představit nový vzhled a nové funkcionality.

Manažer stahování obrázků je nyní rozdělen na dva panely, v horním panelu jsou dostupné URL adresy, u kterých není rozhodnuto, zda se stáhnou/smažou ručně nebo se pro ně vytvoří povolující/zakazující pravidlo. V případě prvního sloupce lze měnit, podle jakého údaje budou URL adres tříděny a podle čeho bude pak možné rychle vytvořit nové pravidlo - dostupné možnosti jsou odesílatel zprávy, předmět zprávy, složka zpráv a URL adresa.Ve spodním panelu jsou vytvořená pravidla, která definují povolené/zakázané URL adresy.

Pro vytváření pravidel slouží editor, který umožňuje povolovat/zakazovat URL adres pro stahování obrázků, podporuje nové zdroje detekce jako je emailová adresa, složka zpráv nebo samotná URL adresa a podmínkami jsou volby začátek, obsahuje, rovná se a regulární výraz.

Změny se udály také v hlavním okně programu, nově je Manažer stahování obrázků dostupný z menu Nástroje, zobrazení tlačítka pro otevření manažeru stahování obrázků v panelu zpráv je možné definovat ve Vlastnostech programu a nově tlačítko viditelně zobrazuje režim, podle jakého se s URL adresami v danou chvíli pracuje.

Stahování povoleno pro všechny URL
Stahování zakázáno pro všechny URL
Stahování zakázáno pro neznámé URL, povoleno tedy pouze pro URL definované aktivními pravidly
Manažer stahování obrázků obsahuje nerozhodnuté URL adresy, pro stažení obrázků je potřeba jej otevřít a rozhodnout se, zda je povolit/zakázat pravidlem nebo jednorázově stáhnout případně smazat ze seznamu

Samotné tlačítko také dostalo kontextové menu, ze kterého je možné rychle změnit režim fungování, stáhnout všechny obrázky u nerozhodnutých adres případně všechny nerozhodnuté adres smazat.

 

Zpět na články »