Novinky z vývoje verze 4.1 - díl 6

23.12.2008 | Marek Mikuš


Seriál o novinkách verze 4.1 zakončím dvěma zajímavými vylepšeními a novými makry, které se v nové verzi objeví.

Verze 4.1 obsahuje nový dialog pro hromadné vkládání odesílatelů a příjemců do adresářů a skupin kontaktů, označíte-li jednu zprávu s více příjemci/odesílateli nebo více zpráv najednou a zvolíte volbu pro přidání do adresáře kontaktů.

Díky tomuto novému dialogu přehledně vidíte, zda je již kontakt v adresáři nebo skupině obsažen, můžete jednotlivé kontakty přidávat, upravovat a měnit jim skupiny nebo i samotný adresář kontaktů.

Druhou zajímavou novinkou je možnost vytváření digitálních S/MIME certifikátů přímo v programu The Bat!. Otevřete si nastavení účtu, tlačítkem Upravit osobní certifikáty zobrazte dialog certifikátů a stiskem tlačítka Generovat můžete vytvořit vlastní digitální S/MIME certifikát. Volbou CA (Podepisovat certifikáty) můžete vytvořit vlastní certikát určený pro podepisování dalších certifikátů, můžete tedy ze sebe udělat Certifikační autoritu.

Nesmím zapomenout na nová makra, v nové verzi přibylo 7 nových maker pro práci se složkami zpráv a cestami:

%FOLDERDIR - vrací celou adresu aktivní složky na disku.

%FOLDERMESSAGESUNREAD - vrací počet nepřečtených zpráv v aktivní složce. Pro vložení počtu nepřečtených zpráv z konkrétní složky použijte cestu k této složce v programu, např. %FOLDERMESSAGESUNREAD="\\ucet\slozka"

%FOLDERMESSAGESTOTAL
- vrací celkový počet zpráv v aktivní složce. Pro vložení celkového počtu zpráv z konkrétní složky použijte cestu k této složce v programu, např. %FOLDERMESSAGESTOTAL="\\ucet\slozka"

%COLLAPSEFILENAME - převádí absolutní cestu k souboru na relativní, např. %COLLAPSEFILENAME="C:\Program Files\The Bat!\readme.txt" převede na %PROGRAMDIR%\readme.txt

%EXPANDFILENAME - převádí relativní cestu k souboru na absolutní, např. %COLLAPSEFILENAME="%PROGRAMDIR%\readme.txt" převede na C:\Program Files\The Bat!\readme.txt

%SETCLIPBOARD="text" - vloží text do schránky Windows

%QUOTEIGNORESEPARATOR -  použití makra v šabloně zajistí, aby se při citování originálního textu zpracovával i text za oddělovačem podpisu

 

Zpět na články »