Chytrý zápisník SmartPad v programu The Bat!

3.1.2009 | Marek Mikuš


Jak je už z názvu patrné, SmartPad je chytrý zápisník a je velmi užitečný pro časté pozámky, zvlášť pokud máte program The Bat! neustále spuštěný.

Hlavní výhodou SmartPadu je, že cokoliv do něj vložíte, se po zavření okna automaticky uloží - není tedy potřeba ukládání změn provádět ručně.

Při každém otevření okna je automaticky přidána tzv. časová značka - tedy řádek s datem a časem, pomocí kterých je také zpětně možné poznámky dohledat.


SmartPad umožňuje vytvoření libovolného množství záložek (jednotlivých souborů, výchozí složkou pro ukládání je složka MAIL v domácí složce programu The Bat!), které si můžete pojmenovat dle významu vkládaného textu. Mezi záložkami se můžete přesouvat pomocí univerzální klávesové zkratky Ctrl+Tab.

V okně SmartPad je možné používat standardní formátovací příkazy a povely, vše je přístupné v kontextovém menu po stisku pravého tlačítka myši.

Smartpad má také vlastní nastavení vzhledu v dialogu Nastavení | Vlastnosti.

Velmi užitečné je, že pro vyvolání SmartPadu je možné nastavit systémovou klávesovou zkratku v menu Nastavení | Vlastnosti | Ostatní vlastnosti | Systémové zkratky, SmartPad je tedy při spuštěném programu The Bat! dostupný z jakékoliv aplikace ve Windows a tak máte zápisník neustále po ruce. Přímo v programu je výchozí klávesovou zkratkou F6, pro systémové použití se mi osvědčila klávesa F11.

Zpět na články »