Nová verze pluginu Extended Macro Plugin pro The Bat! v.1.2

5.6.2009 | Marek Mikuš


Autor přidal nové makro %XMP_FirstNE umožňující vrátit první neprázdnou hodnotu a upravil makro %XMP_StrTrim, které nyní může obsahovat definici písmen, číslic a speciálních znaků a interpunkčních znamének, které mají být z textu odstraněny.

Zpět na aktuality »