Ke stažení The Bat! 4.0.28 s českou lokalizací a aktualizovanými slovníky pro kontrolu pravopisu

22.8.2008 | Marek Mikuš


K dispozici je nová verze s pořadovým číslem 4.0.28, změn je opravdu hodně a z těch hlavních je to kompletně nový editor Vkládacích šablon, výrazně vylepšená práce s přetahováním souborů pomocí Táhni&Pusť, byl přidán automatický import z programu Mozilla Thunderbird a bylo vylepšeno grafické prostředí programu.

  • Uživatelské prostředí

[*] Soubory určené k přiložení do zprávy můžete nyní přetáhnout z Průzkumníku nebo souborového manažeru na plochu programu The Bat! pomocí Táhni&Pusť, a program vytvoří editor nové zprávy s šablonou účtu nebo složky a vloží do ní přetažený soubor. Stejně tak je možný opačný postup, tedy zprávu můžete přetáhnout z programu The Bat! na plochu systému Windows nebo do souborového manažeru a program vytvoří soubory s příponou EML pro každou přetaženou zprávu.

[*] V editoru zpráv přibyla lišta ikon pro digitální Podepisování a Šifrování zpráv a ikony pro Zpět a Znovu, standardní lišta ikon byla rozdělena do tří samostatných lišt

[*] Do lišt Rychlého hledání v celém programu přibyly ikony pro hledání Předchozí a Další instance hledaného textu

[*] Nové ikony byly přidány do dialogu Konfigurace filtrů

[*] V celém programu byly přepracovány ikony pro Koš, Adresář kontaktů a Vytisknout zprávu

[*] Přepracován dialog Vlastnosti programu, jednotlivé sekce byly logičtěji přeskládány a vylepšeno rozdělení funkcí v nich

[*] V sekci Datum/Čas v dialogu Vlastnosti byl přidán aktuální náhled syntaxe použité pro zobrazování data a času v panelu zpráv

[-] Opraveno ukládání pozic oken při používání více monitorů

[-] Opraveno zpracování subpattern regulárních výrazů


  • Editor Vkládacích šablon

[+] Editor má zcela nové prostředí umožňující současnou editaci všech existujících vkládacích šablon ze všech účtů, navíc přibyla možnost vytvářet Společné vkládací šablony.

[+] Okno editoru již není modální, což znamená, že si z editace šablon můžete odskočit do programu a kopírovat text ze zpráv, adresáře kontaktů a z jiných částí programů. Navíc je nyní možné měnit velikost okna editoru.

[+] Editor má implementovánu funkci Náhledu, takže je možné zobrazit šablonu tak jak se následně projeví v editoru zpráv

[+] Editor má implementovánu podporu Kontroly pravopisu

[+] Editor má implementovánu podporu Profilů písem

[*] Vkládací šablony jsou nyní ukládány do souboru v UNICODE formátu


  • Filtry

[+] Do funkce Vytvořit kopii zprávy byly přidány možnosti pro nastavení praporku a zaparkování zprávy

[-] Opraven import u funkce Spustit externí program

[-] Funkce pro dešifrování zprávy nefungovala správně


  • Import zpráv

[!] Přidána podpora automatické detekce profilů programu Mozilla Thunderbird a importu zpráv z nich

[-] Opraven import atributů a data přijetí zprávy z formátu Mozilla Mail


  • Kontrola pravopisu

[+] Přibyla funkce Zkontrolovat nyní od kurzoru

[*] Program si nyní pamatuje poslední zvolený uživatelský slovník kontroly pravopisu

[-] Opravena detekce znakové sady u slovníku HUNSPELL


  • Digitální certifikáty S/MIME

[*] Nová verze programu The Bat! podporuje import nových formátů soukromých klíčů v souborech .PEM

[*] Interni implementace S/MIME nyní podporuje nové typy algoritmu AES 128 bit a 256 bit pro digitální šifrování zpráv

[*] Interni implementace S/MIME nyní podporuje nové typy Hash algoritmu SHA-256 and SHA-512 pro digitální podepisování zpráv

Zpět na aktuality »