Stunnel 3.26

Program umožňuje přijímání zpráv ze serverů podporujících šifrování přenosu pomocí SSL. Od verze The Bat! 1.60 je pro protokoly SMTP, POP3 a IMAP4 podpora TLS(SSL) implementována přímo v programu, ale může se Vám tato utilita hodit v případech, kdy nemá server správný certifikát. Oproti metodě APOP, která šifruje pouze odesílané heslo ke schránce, se metodou SSL šifruje veškerá komunikace, takže jsou zprávy i heslo chráněny před zneužitím cizími osobami. Program je možné používat Zdarma.

Stručný návod na zpřístupnění tétp utility:

1. Stáhněte si komprimovaný ZIP soubor s programem Stunnel ze stránky Utility .

2.  Rozbalte archiv a překopírujte soubory libeay32.dll a libssl32.dll do adresáře Windows. 

3.  Soubory sslpop3.bat, sslimap4.bat a stunnel326.exe překopírujte přímo do adresáře The Bat!.

4.  V souborech sslpop3.bat (pro POP3) a sslimap4.bat (pro IMAP4) je potřeba změnit text "xxx.yyy.xxx.yyy" na pravou IP adresu poštovního serveru. Tu zjistíte např. pomocí programu PING.

Příklad:
Uživatel si chce vybrat zprávy ze serveru služby CLICK, který má adresu "pop3.click.cz". Spustí příkazový řádek a napíše "ping pop3.click.cz". Důležitým údajem v okně je číselný údaj uvedený ve hranatých závorkách v prvním řádku, tedy 62.141.0.22. Tímto údajem nahradí text v původním souboru.
 
5.  V nastavení příslušného účtu v programu The Bat! si zvolte záložku Přenos a v poli Příchozí server nastavte parametr localhost.

6.  Klikněte na záložku Správa pošty a změňte číslo portu u POP3 na 995 (pův. hodnota 110) a u IMAP4 na 993 (pův. hodnota 143).
 
7.  Spusťte soubor sslpop3.bat nebo sslimap4.bat pro spojení s POP3 respektive s IMAP4 serverem.

8.  Spusťte program The Bat! a připojte se k serveru pro přijmutí zpráv. 

Název utility Datum Velikost Stažení
Stunnel 3.26 29.8.2003 0,45 MB Stáhnout utilitu