Popis souborů a složek v programu The Bat!

15.3.2009 | Marek Mikuš


Program The Bat! používá mnoho typů souborů a složek pro ukládání souvisejících součástí, proto jsem připravil seznam těchto názvů s popisem k čemu slouží, kde se s nimi lze setkat a zda jsou nutné pro základní funkčnost programu. Seznam zahrnuje soubory zpětně až do verze 1.x.

  • Soubory se společnou příponou
Název souboruPopis funkce Nutné pro funkčnost programu
*.AFF
Definiční soubor jazyka pro kontrolu pravopisu enginem HUNSPELL (soubory musí být na disku umístěny ve složce Dictionaries) Ne
*.BAV Soubory s touto příponou slouží pro spolupráci s antivirovými programy, kdy program The Bat! předá antivirovému programu přes plugin zprávu ke zkontrolování. Soubory mohou být uloženy kdekoliv, aktivace pluginu se provádí přímo v programu, v dialogu Nastavení | Vlastnosti, sekce Antivirová ochrana.Ne
*.CLX
Binární slovník jazyka pro kontrolu pravopisu enginem SSCE obsahující předdefinovaná slova (soubory musí být na disku umístěny ve složce Speller, sscecs2.clx - český slovník obsahující slova včetně diakriitiky, sscecs3.clx - český slovník obsahující slova bez diakriitiky, sscesk2.clx - slovenský slovník, ru_RU.dic - ruský slovník)Ne
*.DIC
Textový slovník pro kontrolu pravopisu enginem HUNSPELL (soubory musí být na disku umístěny ve složce Dictionaries, cs_CZ.dic - český slovník, ru_RU.dic - ruský slovník) Ne
*.DSI
Soubory obsahující konfigurační data e-mailových serverů, např. Gmail, Yahoo, Seznam atd. Tyto soubory jsou dostupné od verze 4.0
Ne
*.EXTSoubory s touto příponou vytváří zápisník SmartPad pro každou jednotlivě vytvořenou záložku (šifrovaný soubor)Ano
*.MSLSoubory definující nastavení smajlíků dostupných v editoru nebo prohlížeči programu The Bat!Ne
*.TBCSoubory obsahující Vložené formuláře
Ne
*.TBKSoubory obsahující zálohu dat prováděnou automaticky nebo ručně přes menu Nástroje
Ano
*.TBPSoubory s touto příponou slouží jako pluginy rozšiřující funkcionalitu programu The Bat!, v současné verzi mohou pluginy přidávat nová makra a plnit funkci antispamu pro detekci nevyžádané pošty. Soubory mohou být uloženy kdekoliv, aktivace pluginu se provádí přímo v programu, v dialogu Nastavení | Vlastnosti, sekce Antispamová ochrana.Ne
*.TIPSoubory obsahují Tipy dne (Thebat.tip - výchozí v angličtině, Bat_Czh.tip - Tipy dne v češtině, Bat_Sky.tip - Tipy dne ve slovenštině atd.) Ne
*.TLX
Textový slovník jazyka pro kontrolu typu enginem SSCE obsahující vlastní slova uživatele (soubory musí být na disku umístěny ve složce Dictionaries)Ne
*.TXT
Soubory s touto příponou vytváří zápisník SmartPad pro každou jednotlivě vytvořenou záložku
Ano

  • Soubory se specifickým použitím

Název souboru

Popis funkce Nutný pro funkčnost programu
ACCORDER.CFG Pořadí účtů a společných složek ve stromové struktuře programu The Bat!
Ano
ACCOUNT.ABD
Adresář kontaktů účtu, je dostupný u účtů s právy UživatelAno
ACCOUNT.ADRNastavení adresáře kontaktů účtu, dostupný u účtů s právy UživatelAno
ACCOUNT.CFGBinární konfigurační soubor obsahující nastavení účtu, šablony účtu atp. (používaný do verze 2.xx) Ano
ACCOUNT.CFNBinární konfigurační soubor obsahující nastavení účtu, šablony účtu atp.Ano
ACCOUNT.EBD
Adresář kontaktů účtu, dostupný u účtů s právy Uživatel (šifrovaný soubor) Ano
ACCOUNT.EDR
Nastavení adresáře kontaktů účtu, dostupný u účtů s právy Uživatel (šifrovaný soubor)Ano
ACCOUNT.EFN
Binární konfigurační soubor obsahující nastavení účtu, šablony účtu atp. (šifrovaný soubor)Ano
ACCOUNT.EISHistorie vkládaných adres a předmětů účtu (šifrovaný soubor) Ano
ACCOUNT.ELB Nastavení adresářů účtu, šablony adresářů a nastavení (šifrovaný soubor)Ano
ACCOUNT.~ELB Nastavení adresářů účtu, šablony adresářů a nastavení (záložní šifrovaný soubor) Ano
ACCOUNT.EOG
Komunikační protokol účtu obsahující údaje o stahovaných a odesílaných zprávách, filtrování apod. (šifrovaný soubor)Ano
ACCOUNT.ERB Konfigurace filtrů zpráv (šifrovaný soubor) Ano
ACCOUNT.ETBVkládací šablony účtu (šifrovaný soubor) 
ACCOUNT.ETN Vkládací šablony účtu (používaný do verze 4.0, šifrovaný soubor)
Ano
ACCOUNT.FLB Nastavení adresářů účtu, šablony adresářů a nastavení
Ano
ACCOUNT.~FLB Nastavení adresářů účtu, šablony adresářů a nastavení (záložní soubor)Ano
ACCOUNT.FLX
Nastavení adresářů účtu, šablony adresářů a nastavení (používaný do verze 2.xx)
Ano
ACCOUNT.HIS
Historie vkládaných adres a předmětů pro specifický účetAno
ACCOUNT.LOG Komunikační protokol účtu obsahující údaje o stahovaných a odesílaných zprávách, filtrování apod.
Ano
ACCOUNT.SRBKonfigurace filtrů zpráv Ano
ACCOUNT.SRXKonfigurace filtrů zpráv (používaný do verze 2.xx)Ano
ACCOUNT.PFXInformace o digitálních certifikátech uživatele účtu
Ano
ACCOUNT.QTBVkládací šablony účtuAno
ACCOUNT.QTN
Vkládací šablony účtu (používaný do verze 4.0) Ano
ADDRBOOK.INI
Nastavení adresářů kontaktů v programu
Ano
ADDRHISTORY.CDBHistorie sledovaných adres dostupná od verze 4.0Ano
ADDRHISTORY.EDB
Historie sledovaných adres dostupná od verze 4.0 (šifrovaný soubor) Ano
ADDRHISTORY.~CDBHistorie sledovaných adres dostupná od verze 4.0 (záložní soubor)Ano
ADDRHISTORY.~EDBHistorie sledovaných adres dostupná od verze 4.0 (záložní šifrovaný soubor)Ano
AVCONFIG.INI Konfigurační soubor pro antivirové pluginy
Ano
AVCONFIG.ENI
Konfigurační soubor pro antivirové pluginy (šifrovaný soubor)
Ano
BAT_CZH.CHMČeská nápověda typu CHM, jedná se o novější systém pro nápovědu a proti systému HLP je systém CHM použitelný i pod Operačním systémem Windows Vista. Je-li dostupný jak soubor BAT_CZH.CHM i BAT_CZH.HLP, program použije novější BAT_CZH.CHM. Tato verze nápovědy je používána od verze 3.99Ne
BAT_CZH.CNT Struktura menu pro českou nápovědu v souboru BAT_CZH.HLP, tato verze nápovědy byla používána do verze 3.98Ne
BAT_CZH.HLP Česká nápověda typu HLP, starší a již méně používaný systém pro nápovědu, tato verze nápovědy byla používána do verze 3.98Ne
BAT_CZH.GID
Seznam slov vytvářený při prohledávání nápovědy v HLP formátu, tento soubor je možné mazat. Ne
BATLOGO.XMLSoubor umožňující definici úvodní obrazovky s logemNe
BATSKIN.XMLSoubor obsahující definici alternativních ikon, není zahrnut ve výchozí instalaci.Ne
COLORS.INIVlastnosti barevných skupin používané v programu pro obarvování zpráv nebo složekAno
COLORS.ENI
Vlastnosti barevných skupin používané v programu pro obarvování zpráv nebo složek (šifrovaný soubor)Ano
CONFIG.CDBVlastnosti uživatelem vytvořených hlaviček pro zprávy, nastavené módy zobrazeníAno
CONFIG.EDBVlastnosti uživatelem vytvořených hlaviček pro zprávy, nastavené módy zobrazení (šifrovaný soubor) Ano
DELMSI.EXEProgram pro odinstalování The Bat!
Ano
EVENTS.CFG
Úlohy interního plánovače
Ano
EVENTS.EFGÚlohy interního plánovače (šifrovaný soubor)Ano
FOLDERTABS.CDB
Nastavení záložek v panelu účtů a složek dostupné od verze 4.0Ano
FOLDERTABS.EDB
Nastavení záložek v panelu účtů a složek dostupné od verze 4.0 (šifrovaný soubor)
Ano
HUNSPELL.DLL Knihovna pro kontrolu pravopisu typu HUNSPELL používaná od verze 4.0 Ano
IMAP.LOG Kompletní protokol komunikace s příchozím IMAP4 serveremNe
IMPOE.ABD
Adresář s naimportovanými kontakty z programu Outlook Express
Ne
IMPOE.EBD
Adresář s naimportovanými kontakty z programu Outlook Express (šifrovaný soubor)Ne
IMPOL.ABDAdresář s naimportovanými kontakty z programu Microsoft Outlook Ne
IMPOL.EBDAdresář s naimportovanými kontakty z programu Microsoft Outlook (šifrovaný soubor)Ne
INTERMDCA.ABDCertifikáty neschválených Certifikačních autoritAno
INTERMDCA.EBDCertifikáty neschválených Certifikačních autorit (šifrovaný soubor)
Ano
LDAP#1-9.ABD Adresáře kontaktů přidružené LDAP databázi Ano
LDAP#1-9.EBD
Adresáře kontaktů přidružené LDAP databázi (šifrovaný soubor)Ano
LICENCE.TXT Licenční ujednání o používání programu
Ne
LICENCE_PRO.RTFLicenční ujednání o používání programuNe
MESSAGES.EBB Soubor obsahující samotné zprávy, který je uložen pro každou složku zpráv na disku ve stejné adresářové struktuře jako v programu (šifrovaný soubor).
Ano
MESSAGES.EBI
Indexový soubor používaný do verze 4.0 a příslušící k souboru MESSAGES.TBB - obsahuje hlavičky zpráv jako "Odesílatel", "Příjemce" a "Předmět", ve kterých e také vyhledává pomocí lišty Rychlé hledání. (šifrovaný soubor)Ano
MESSAGES.EBNIndexový soubor používaný od verze 4.1 a příslušící k souboru MESSAGES.TBB - obsahuje hlavičky zpráv jako "Odesílatel", "Příjemce" a "Předmět", ve kterých e také vyhledává pomocí lišty Rychlé hledání. (šifrovaný soubor)Ano
MESSAGES.TBB
Soubor obsahující samotné zprávy, který je uložen pro každou složku zpráv na disku ve stejné adresářové struktuře jako v programu.
Ano
MESSAGES.TBI
Indexový soubor používaný do verze 4.0 a příslušící k souboru MESSAGES.TBB - obsahuje hlavičky zpráv jako "Odesílatel", "Příjemce" a "Předmět", ve kterých e také vyhledává pomocí lišty Rychlé hledání.
Ano
MESSAGES.TBNIndexový soubor používaný od verze 4.1 a příslušící k souboru MESSAGES.TBB - obsahuje hlavičky zpráv jako "Odesílatel", "Příjemce" a "Předmět", ve kterých e také vyhledává pomocí lišty Rychlé hledání.Ano
ORDER.TXTSoubor obsahující pořadí zpracování MSL souborů definujících nastavení smajlíků Ne
PGP.INI
Nastavení OpenPGP
Ano
PGP.ENI
Nastavení OpenPGP (šifrovaný soubor)Ano
POP.LOG Kompletní protokol komunikace s příchozím POP3 serveremNe
PRINT.INI
Nastavení tisku, šablona, odsazení atd. Ano
PRINT.ENI
Nastavení tisku, šablona, odsazení atd. (šifrovaný soubor)
Ano
PROTOCOL.INI
Nastavení protokolování komunikace POP3 / IMAP4 / Exchange / SMTP protokolů Ano
PUBRING.PGPSoubor používaný interní implementací OpenPGP pro ukládání veřejných klíčů pro šifrovanou komunikaciAno
README.TXTTextový soubor obsahující seznam změn v předchozích verzích programu Ne
ROOTCA.ABD
Certifikáty schválených Certifikačních Autorit Ano
ROOTCA.EBD
Certifikáty schválených Certifikačních Autorit (šifrovaný soubor)
Ano
SECRING.PGP
Soubor používaný interní implementací OpenPGP pro ukládání soukromých klíčů pro šifrovanou komunikaci, tento soubor musí být bezpečně uschován a nesmí být zveřejněnAno
SHORTCUT.CFG
Soubor používaný do verze 3.01 pro ukládání klávesových zkratek použitých v menu programu. Od verze 3.50 jsou klávesové zkratky společně se změnami položek v menu ukládány do souboru TBUSER.DEFAno
SHORTCUT.EFGSoubor používaný do verze 3.01 pro ukládání klávesových zkratek použitých v menu programu (šifrovaný soubor)
Ano
SMARTBAT.INI
Nastavení Smartpadu
Ano
SMARTBAT.ENI
Nastavení Smartpadu (šifrovaný soubor)
Ano
SMIME.INI
Nastavení S/MIMEAno
SMIME.ENI Nastavení S/MIME (šifrovaný soubor)
Ano
SMTP.LOG Kompletní protokol komunikace s odchozím SMTP serverem
Ne
SSCE5132.dll
Knihovna pro kontrolu pravopisu typu SSCE používaná do verze 3.99
Ano
SSCE5532.dll Knihovna pro kontrolu pravopisu typu SSCE používaná od verze 4.0
Ano
TBMAPI.DLLKnihovna pro podporu rozhraní SimpleMAPI, které slouží k propojení programů v systému Windows - např. z jiných programů lze po aktivaci SimpleMAPI rozhraní přímo odesílat zprávy přes program The Bat! Ano
TBPLUGIN.INI
Konfigurační soubor pro rozšiřující pluginy zpřístupňující makra a antispamové funkce
Ano
TBPLUGIN.ENIKonfigurační soubor pro rozšiřující pluginy zpřístupňující makra a antispamové funkce (šifrovaný soubor)
Ano
TBUSER.DEF
Soubor obsahující zvolené téma a změny v konfiguraci vzhledu menu a nástrojových lišt, obsahuje nastavení klávesových zkratek, změny ikon v menu a lištách a definici skrytých položek Ano
TBUSER.EEFSoubor obsahující zvolené téma a změny v konfiguraci vzhledu menu a nástrojových lišt, obsahuje nastavení klávesových zkratek, změny ikon v menu a lištách a definici skrytých položek (šifrovaný soubor)
Ano
THEBAT.ABD
Osobní adresář kontaktů Ano
THEBAT.EBD
Osobní adresář kontaktů (šifrovaný soubor)
Ano
THEBAT.EXESpustitelný soubor samotné aplikace Ano
THEBAT.IPCBatch soubor sloužící ke spouštění příkazů z příkazové řádky , program jej načítá každých 10 sekund. Od verze 3.86 je používán pouze v systémech Windows Me, Windows 98 a Windows 95. V systémech Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation a dalších je k tomu určena funkce "named pipe" - "\\.\pipe\The Bat! 0 CmdLine".Ne
THEBAT.LNG
Soubor obsahující překlad programu do dalších jazyků, neobsahuje překlad nápovědy
Ano
THE_BAT.CHM Anglická nápověda ve formátu CHM
Ne
TXT2HTML.REGEXPSDefiniční soubor umožňující měnit text zprávy v RTV/HTML prohlížeči pomocí regulárních výrazů, tento soubor je používán pouze v případě, že není aktivní volba "Používat prohlížeč prostého textu" a je aktivní volba "Zobrazovat smajlíky jako ikony.
Ne
URL_MGR.XML
Definiční soubor obsahující povolené a blokované servery pro stahování obrázků do HTML zpráv. Ano

  • Interně používané složky na disku
Název složkyPopis Nutná pro funkčnost programu
INBOX Složka Příchozí, do ní jsou ukládány veškeré zprávy stažené z POP3 nebo IMAP4 serveru, z něj mohou být přesouvány ručně nebo automaticky pomocí filtrů pro Přijaté zprávy
Ano
OUTBOX
Složka Odchozí, do ní jsou ukládány rozpracované zprávy a zprávy připravené k odeslání
Ano
SENT Složka Odeslané, do ní jsou ukládány odeslané zprávy - ukládání do jiné složky může být změněno pomocí filtrů pro Odeslané zprávy
Ano
TRASH
Složka Koš, do ní jsou ukládány zprávy smazané z některé složky účtu, v případě společných složek se vytvoří společný košAno
$chat$ Virtuální složka pro Rozhovory po mailu
Ano
$junk$
Složka Nevyžádané, vytvoří se při první detekci nevyžádané zprávy, pokud je nastaveno, aby se zpráva přesunula do složky Nevyžádané
Ano
$known$
Složka Příchozí-známé, přesouvají se do ní zprávy od známých lidí, kteří jsou ve vašem adresáři kontaktů - slouží k tomu přednastavený filtr <known>
Ano
$qrntn$
Složka Karanténa, vytvoří se při první detekci zavirované přílohy, pokud je nastaveno, aby se zpráva přesunula do složky Karanténa Ano
$contact$Složka Moje kontakty obsahující virtuální složky spojené s adresami v záložce Historie adres
Ano

Zpět na články »