Jak na filtry : efektivní filtrování skupin uživatelů ve spolupráci s adresářem kontaktů

11.1.2009 | Marek Mikuš


Filtrovací systém programu The Bat! je jednou z nejpropracovanějších funkcí programu a společně s adresářem kontaktů nabízí elegantní způsob filtrování skupin uživatelů, který výrazně zpřehledňuje samotný systém tak, abyste se v obrovském počtu filtrů po čase neztratili.

Pokud začínáte s programem The Bat! pracovat, po krátkém čase zjistíte, že je nanejvýš vhodné přesouvat zprávy od určitých lidí nebo skupin lidí do specifických složek zpráv, abyste měli jejich zprávy pohromadě a ve složce Příchozí aby byly pouze neroztříděné zprávy od nových pisatelů nebo nevyžádané zprávy.

Pokud se jedná o jednu osobu, nejrychleji je možné filtr vytvořit klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+F, kde v dialogu Vytvořit filtr nastavíte základní podmínky filtru a vyberete typ zpráv, na které bude aplikován, nejčastěji to bude na Přijaté zprávy.

Pokud je to ale skupina uživatelů, vytváření nového filtru pro každého uživatele této skupiny je nejen náročné, ale také časem zjistíte, že máte tolik filtrů, že nejen že se v nich nevyznáte, ale také mohou některé vzájemně kolidovat protože budou obsahovat stejné podmínky apod.

Nyní se dostáváme k jednoduchému způsobu, jak využít adresář kontaktů pro filtrování skupin uživatelů pomocí jediného filtru:

V adresáři kontaktů:

  • otevřete adresář klávesovou zkratkou F8
  • založte novou skupinu kontaktů a pojmenujte ji např. Kamarádi

V hlavním okně programu:

  • vytvořte složku nebo podsložku zpráv, do kterého budete chtít zprávy přesouvat - např. opět s názvem Kamarádi

Ve filtrovacím systému:

  • otevřete konfiguraci filtrů klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+S
  • zvolte sekci Filtry pro přijaté zprávy
  • vytvořte nový filtr ve zvoleném účtu s názvem např. Kamarádi
  • nastavte podmínku Skupiny kontaktů
  • vyberte v podmínce skupinu Kamarádi vytvořenou v adresáři kontaktů
  • vyberte v podmínce volbu obsahují a dále adresu odesílatele
  • přidejte funkci Přesunout zprávu do složky a vyberte složku Kamarádi

Tímto způsobem máte tedy vytvořenu složku zpráv a filtr, takže když budete chtít filtrovat nového kamaráda do této složky, přidejte ho do adresáře kontaktů klávesovou zkratkou Ctrl+W a v editačním okně vyberte u kolonky Skupiny požadovanou skupinu Kamarádi.

Od této chvíle budou zprávy od tohoto odesílatele přesouvány automaticky do zvolené složky zpráv.

Tip: takto vytvořený filtr pro přijaté zprávy můžete použít i pro odchozí zprávy, a to tak, že zkopírujete filtr do schránky klávesovou zkratkou Ctrl+C, vyberete sekci Filtry pro odeslané zprávy a vložíte filtr klávesovou zkratkou Ctrl+V.

Zpět na články »