10 základních rad pro každého uživatele

21.7.2008 | Marek Mikuš


Po mnoha letech zkušeností jsem si dovolil připravit desatero základních rad určené každému uživateli programu The Bat!, určitě se najdou ti, kteří budou znát a používat většinu nebo dokonce všechny rady, ale myslím, že velká většina si z tohoto desatera něco zajímavého odnese.

  • při upgrade na novou verzi není potřeba program odinstalovávat, nainstalujte novou verzi přes starší, nastavení a zprávy zůstanou zachovány. Pokud je to upgrade po delší době nebo dochází k upgrade mezi major verzemi, tedy např. z 1.x na 3.x nebo 2.x na 3.x, určitě je doporučeno provést před provedením upgrade kompletní zálohu dat v menu Nástroje | Provést zálohu.
  • složku Příchozí používejte pouze pro neroztříděné zprávy, vytvářejte samostatné složky a k nim filtry a třiďte příchozí zprávy do složek a podsložek - ty se pak budou rychleji načítat a budete mít v programu větší přehled, každá složka může mít vlastní nastavení, takže se bude se zprávami lépe pracovat. Při vytváření filtrů Vám pomůže volba v menu Speciální funkce | Vytvořit filtr přístupná také přes klávesovou zkratku Ctrl+Shift+F.
  • provádějte alespoň občasné odstraňování smazaných zpráv ze složek, zprávy ve složkách zůstávají i po jejich smazání, protože by to zpomalovalo práci s programem, kompletní odstranění se provede až po manuálním nebo automatickém odstranění smazaných zpráv v menu Složka. Pokud se rozhodnete provádět odstraňování smazaných zpráv občasně a pouze manuálně, můžete vypnout automatické odstraňování, které je v menu Účet | Nastavení | Vlastnosti nebo pro jednotlivé složky v menu Složka | Nastavení.
  • aktivujte si při instalaci programu Automatické zálohování, zabráníte tak možné ztrátě zpráv nebo kontaktů při problému Operačního systému, výpadku proudu, při nechtěném poškození základny zpráv antivirovým programem nebo jen proto, když omylem zprávy odstraníte ze složky. Tuto volbu můžete aktivovat kdykoli v menu Nastavení | Vlastnosti | Systém.
  • pokud omylem smažete zprávu a ta již není v koši vzhledem k automatickému vyprazdňování koše pri ukončení programu, ještě nezoufejte. Pokud jste u složky neprovedli odstranění smazaných zpráv, můžete zprávu obnovit volbou Složka | Zobrazit smazané zprávy, kde zprávu najdete a stiskem klávesy Del obnovíte zpět do původní složky.
  • nainstalujte si antispamový rozšiřující plugin, abyste mohli aktivně bojovat s nevyžádanou poštou - ze zkušenosti doporučujeme jako nejlepší volbu rozšiřující plugin AntispamSniper, který je k dispozici jak v placené verzi, tak i ve verzi Zdarma, která bude mnoha uživatelům plně dostačovat. Plugin má několik technik pro boj s nevyžádanými zprávami, kromě bayesovského algoritmu podporuje definování adres od známých, definování povolených a zakázaných adres atd. Plugin je plně lokalizován do češtiny.
  • adresáty, se kterými nejvíce komunikujete, si přidejte do adresáře kontaktů a zaškrtněte u nich sloupec Oblíbený kontakt, budete-li jim chtít napsat novou zprávu, stačí v hlavním okně kliknout na šipku u ikony Vytvořit novou zprávu a vybrat adresáta z roletky.
  • velmi účinnou a práci zrychlující funkcí jsou Šablony zpráv, ty najdete na mnoha místech programu a jejich používání vám může výrazně zrychlit psaní zpráv a ulehčit každodenní komunikaci. Šablony jsou k dispozici jak pro Nové zprávy a pro Odpovědi, ale také pro Předané zprávy a pro Potvrzení o přečtení. Šablony jsou na úrovni každého účtu, dále na úrovni každé složky, šablonu můžete nadefinovat skupině kontaktů a také každému jednotlivému kontaktu v adresáři. Kromě zpráv naleznete šablony i při tisku, při ukládání zprávy a k dispozici jsou i samostatné šablony nazvané Vkládací šablony, které můžete vkládat do zpráv na požádání a zautomatizovat tak často prováděné činnosti. Aby byly šablony účinné a komplexní, doplňuje je seznam několika stovek maker, kromě téměr 200 interních maker nabízí externí rozšiřující pluginy přes 300 dalších.
  • dostáváte-li často velké zprávy nebo hodně nevyžádaných zpráv a nemáte rychlé připojení do Internetu, můžete v takovém případě využít Prohlížeč zpráv na serveru, který Vám umožní zobrazit zprávy uložené na serveru a před jejich samotným stažením rozhodnout, jaké zprávy budou staženy, jaké nebudou staženy ale zůstanou na serveru a také jaké budou rovnou smazány.
  • pokud s programem pracujete stále a běží Vám na pozadí, pro volání funkcí programu můžete použít funkci Systémové klávesové zkratky, která Vám umožní používat funkce programu The Bat!, i když zrovna pracujete v jiném programu. Konfigurace zkratek je dostupná v menu Nastavení | Vlastnosti | Ostatní Vlastnosti | Systémové zkratky.

Zpět na články »